<-- Luke 12:57 | Luke 12:59 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 12:58

Luke 12:58 - ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܡ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܥܰܕ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܰܒ݂ ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܪܰܩ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܰܘܒ݁ܠܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܘܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܢܰܪܡܶܝܟ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) When thou art going with thine adversary to the magistrate, while in the way, negotiate, and be freed from him; lest he bring thee to the judge, and the judge deliver thee to the exactor, and the exactor cast thee into the house of the bound;

(Murdock) And when thou goest with thy adversary to the ruler, while on the way, make effort to be released by him; lest he bring thee to the judge and the judge deliver thee to the exactor, and the exactor cast thee into prison.

(Lamsa) For when you go with your accuser to the district leader, while you are on the way give something and settle with him; otherwise he might take you to the judge, and the judge will deliver you to the prison warden, and the prison warden will throw you in prison.

(KJV) When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him; lest he hale thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62042-12580 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62042-12581 - - - - - - No - - -
ܕܐܙܠ ܕ݁ܳܐܙܶܠ 2:23232 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-12582 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-12583 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62042-12584 - - - - - - No - - -
ܒܥܠܕܝܢܟ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ 2:3066 ܒܥܠ Noun adversary 51 39 62042-12585 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62042-12586 - - - - - - No - - -
ܐܪܟܘܢܐ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ 2:1925 ܐܪܟܐ Noun ruler, magistrate, captain 28 30 62042-12587 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܕ ܥܰܕ݂ 2:15188 ܥܕ Particle while, until 400 158 62042-12588 - - - - - - No - - -
ܒܐܘܪܚܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ 2:305 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62042-12589 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-125810 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܗܒ ܗܰܒ݂ 2:8811 ܝܗܒ Verb give 188 91 62042-125811 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܬܐܓܘܪܬܐ ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ 2:22651 ܬܓܪ Noun merchandise, barter, trade 602 233 62042-125812 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܬܦܪܩ ܘܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܪܰܩ 2:17240 ܦܪܩ Verb depart, deliver, save, rescue, pursue, go away, abstain 464 180 62042-125813 Second Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62042-125814 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62042-125815 - - - - - - No - - -
ܢܘܒܠܟ ܢܰܘܒ݁ܠܳܟ݂ 2:8501 ܝܒܠ Verb conduct, take, lead away, transmitted 185 90 62042-125816 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Singular
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62042-125817 - - - - - - No - - -
ܕܝܢܐ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ 2:4489 ܕܢ Noun judge 90 54 62042-125818 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܝܢܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ 2:4493 ܕܢ Noun judge 90 54 62042-125819 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܫܠܡܟ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ 2:21534 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62042-125820 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Singular
ܠܓܒܝܐ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ 2:3457 ܓܒܐ Noun officer, collector, exactor 59 44 62042-125821 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܓܒܝܐ ܘܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ 2:3456 ܓܒܐ Noun officer, collector, exactor 59 44 62042-125822 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܪܡܝܟ ܢܰܪܡܶܝܟ݂ 2:20060 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62042-125823 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Singular
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-125824 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܣܝܪܐ ܐܰܣܺܝܪܶܐ 2:1672 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62042-125825 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.