Peshitta verses that contains word 2:21623 ܕܐܫܬܡܝ

Acts 1:23 - ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬ݁ܪܶܝܢ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܰܪܫܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܺܝ ܝܽܘܣܛܳܘܣ ܘܰܠܡܰܬ݁ܺܝܰܐ ܀ (analyze)