Peshitta verses that contains word 2:16494 ܡܬܬܦܝܪ

1Corinthians 13:5 - ܘܠܳܐ ܣܳܥܰܪ ܕ݁ܒ݂ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܦ݂ܺܝܪ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܀ (analyze)