Peshitta verses that contains word 2:11739 ܐܬܡܠܝ

Acts 4:8 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܫܡܰܥܘ ܀ (analyze)

Acts 13:9 - ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܚܳܪ ܒ݁ܶܗ ܀ (analyze)

Acts 24:25 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܦ݁ܺܝܠܺܟ݁ܣ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܙܶܠ ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܐܶܫܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܀ (analyze)