<-- Romans 2:28 | Romans 3:1 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 2:29

Romans 2:29 - ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܘܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܠܶܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܗ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) but he is a Jihudoya who is one in inwardness; and circumcision is that which is of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not from the sons of men, but from Aloha.

(Murdock) But he is a Jew, who is so in what is hidden: and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not from men, but from God.

(Lamsa) But a real Jew is one who is inwardly so, and circumcision is of the heart, spiritually and not literally; whose praise is not from men but from God.

(KJV) But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-02290 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62045-02291 - Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-02292 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8916 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62045-02293 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-02294 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܒܟܣܝܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ 2:10347 ܟܣܐ Noun secretly 221 104 62045-02295 - Masculine Singular Emphatic - PEAL No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-02296 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܘܓܙܘܪܬܐ ܘܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ 2:3672 ܓܙܪ Noun circumcision 67 46 62045-02297 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-02298 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܕܠܒܐ ܕ݁ܰܕ݂ܠܶܒ݁ܳܐ 2:10940 ܠܒ Noun heart 233 108 62045-02299 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-022910 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܒܪܘܚ ܒ݁ܪܽܘܚ 2:19635 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62045-022911 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-022912 - - - - - - No - - -
ܒܟܬܒܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10753 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 62045-022913 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-022914 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܗ 2:20928 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 62045-022915 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-022916 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-022917 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-022918 - - - - - - No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62045-022919 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62045-022920 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-022921 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-022922 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-022923 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.