<-- Philippians 1:19 | Philippians 1:21 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 1:20

Philippians 1:20 - ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ݁ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ ܐܶܢ ܒ݁ܚܰܝܶܐ ܘܶܐܢ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) even as I hope and expect, that in nothing I shall be confounded, but manifestly, as at all times, so also now, the Meshiha shall be magnified in my body, whether by life or by death.

(Murdock) So that I hope and expect, that I shall in nothing be put to shame; but with uncovered face, as at all times, so now, the Messiah will be magnified in my body, whether by life or by death.

(Lamsa) Just as it is my earnest hope and expectation that in nothing shall I be ashamed, but that openly as always, so also now will Christ be magnified through my body, whether in life or death.

(KJV) According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62050-01200 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܡܣܒܪ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܰܪ 2:27567 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62050-01201 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62050-01202 First Common Singular - - - Yes - - -
ܘܡܣܟܐ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ 2:27843 ܣܟܐ Verb expect, look for 376 151 62050-01203 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62050-01204 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܒܡܕܡ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11404 ܡܕܡ Noun something 253 116 62050-01205 - Common - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62050-01206 - - - - - - No - - -
ܐܒܗܬ ܐܶܒ݂ܗܰܬ݂ 2:2404 ܒܗܬ Verb ashamed, shame 37 33 62050-01207 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62050-01208 - - - - - - No - - -
ܒܓܠܝܘܬ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘܬ݂ 2:3782 ܓܠܐ Noun manifestation, confidence 71 48 62050-01209 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܦܐ ܐܰܦ݁ܶܐ 2:1760 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62050-012010 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62050-012011 - - - - - - No - - -
ܕܒܟܠܙܒܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5490 ܟܠ Idiom always 216 102 62050-012012 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62050-012013 - - - - - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62050-012014 - - - - - - No - - -
ܢܬܪܘܪܒ ܢܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒ݂ 2:19181 ܪܒ Verb magnified, great 525 200 62050-012015 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPALPAL No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62050-012016 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܦܓܪܝ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ 2:16397 ܦܓܪ Noun body 434 170 62050-012017 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62050-012018 - - - - - - No - - -
ܒܚܝܐ ܒ݁ܚܰܝܶܐ 2:6963 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62050-012019 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62050-012020 - - - - - - No - - -
ܒܡܘܬܐ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11482 ܡܬ Noun death 260 118 62050-012021 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.