<-- Matthew 23:33 | Matthew 23:35 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 23:34

Matthew 23:34 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܳܛܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܙܳܩܦ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܢܰܓ݁ܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) On this account, behold, I send to you prophets, and wise men, and scribes; (some) of these you shall kill and crucify; and (some) of these you shall scourge in your synagogues, and persecute them from city to city.

(Murdock) Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes; some of whom ye will kill and crucify, and some of them ye will scourge in your synagogues, and will persecute them from city to city:

(Lamsa) Because of this, I am sending to you prophets and wise men and scribes; some of them you will kill and crucify; and some you will scourge in your synagogues, and pursue them from city to city;

(KJV) Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62040-23340 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-23341 - Masculine Singular - - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62040-23342 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-23343 First Common Singular - - - No - - -
ܡܫܕܪ ܡܫܰܕ݁ܰܪ 2:30180 ܫܕܪ Verb send 561 216 62040-23344 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-23345 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62040-23346 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12622 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62040-23347 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܚܟܝܡܐ ܘܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ 2:7072 ܚܟܡ Adjective wise, prudent, cunning 141 75 62040-23348 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܣܦܪܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ 2:14757 ܣܦܪܐ Noun scribe, lawyer 387 154 62040-23349 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62040-233410 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܩܛܠܝܢ ܩܳܛܠܺܝܢ 2:29337 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62040-233411 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-233412 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܘܙܩܦܝܢ ܘܙܳܩܦ݁ܺܝܢ 2:24857 ܙܩܦ Verb crucify, lift up, elevate, erect 120 67 62040-233413 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-233414 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܘܡܢܗܘܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ 2:12176 ܡܢ Particle from 281 125 62040-233415 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܢܓܕܝܢ ܡܢܰܓ݁ܕ݂ܺܝܢ 2:27202 ܢܓܕ Verb lead, drag, beat, scourge, beaten, draw, withdraw 326 136 62040-233416 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-233417 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܟܢܘܫܬܟܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:10233 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62040-233418 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܬܪܕܦܘܢ ܘܬ݂ܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢ 2:19515 ܪܕܦ Verb follow, persecute 530 202 62040-233419 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-233420 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-233421 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܐ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ 2:4520 ܕܢ Noun city 252 115 62040-233422 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܠܡܕܝܢܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ 2:4514 ܕܢ Noun city 252 115 62040-233423 - Feminine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.