<-- Colossians 2:21 | Colossians 2:23 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 2:22

Colossians 2:22 - ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܫܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܐ ܘܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For these are of perishable use, and are ordinances and doctrines of men;

(Murdock) for these things perish in the using; and they are the commandments and doctrines of men.

(Lamsa) For these things are customs which are changeable and they are the commandments and doctrines of men.

(KJV) Which all are to perish with the using;) after the commandments and doctrines of men?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ 2:737 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62051-02220 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62051-02221 - Common Plural - - - No - - -
ܚܫܚܬܐ ܚܫܰܚܬ݂ܳܐ 2:7827 ܚܫܚ Noun use, usage, using, need 162 83 62051-02222 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܚܒܠܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܐ 2:6127 ܚܒܠ Verb corrupt, destroy, alter 124 69 62051-02223 Third Feminine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܘܦܘܩܕܐ ܘܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ 2:16958 ܦܩܕ Noun commandment, precept, ordinance 438 171 62051-02224 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62051-02225 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܘܝܘܠܦܢܐ ܘܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ 2:9165 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62051-02226 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܢܝܢܫܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1449 ܐܢܫ Noun human 56 40 62051-02227 - Common Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.