<-- 2Peter 3:8 | 2Peter 3:10 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 3:9

2Peter 3:9 - ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܘܚܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܫܽܘܘܚܳܪܳܐ ܡܰܣܒ݁ܪܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܡܰܓ݁ܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) Not dilatory is the Lord in his promises, as some consider delay; but is patient on your account, not willing that any man should perish, but (that) every man to repentance should come.

(Murdock) The Lord doth not procrastinate his promises, as some estimate procrastination; but he is long suffering, for your sakes, being not willing that any should perish, but that every one should come to repentance.

(Lamsa) The LORD is not negligent concerning his promises, as some men count negligence; but is longsuffering toward you, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance.

(KJV) The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63061-03090 - - - - - - No - - -
ܡܫܬܘܚܪ ܡܶܫܬ݁ܰܘܚܰܪ 2:7660 ܐܚܪ Verb tarry, delay 11 18 63061-03091 Third Masculine Singular - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63061-03092 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܘܠܟܢܘܗܝ ܒ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ 2:11914 ܡܠܟ Noun promise 257 117 63061-03093 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63061-03094 - - - - - - No - - -
ܕܐܢܫܝܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ 2:1447 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 63061-03095 - Common Plural Absolute - - No - - -
ܫܘܘܚܪܐ ܫܽܘܘܚܳܪܳܐ 2:7710 ܐܚܪ Noun delay 563 217 63061-03096 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܣܒܪܝܢ ܡܰܣܒ݁ܪܺܝܢ 2:13738 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 63061-03097 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63061-03098 - - - - - - No - - -
ܡܓܪ ܡܰܓ݁ܰܪ 2:12714 ܢܓܪ Verb prolonged, long, patient 328 137 63061-03099 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܪܘܚܗ ܪܽܘܚܶܗ 2:19666 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 63061-030910 - Common Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܛܠܬܟܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11643 ܡܛܠ Particle because 267 120 63061-030911 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܕܠܐ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ 2:10858 ܠܐ Particle no, not 233 107 63061-030912 - - - - - - No - - -
ܨܒܐ ܨܳܒ݂ܶܐ 2:17505 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 63061-030913 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܐܢܫ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ 2:1443 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 63061-030914 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܢܐܒܕ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ 2:104 ܐܒܕ Verb perish, destroy, lose 2 13 63061-030915 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63061-030916 - - - - - - No - - -
ܟܠܢܫ ܟ݁ܽܠܢܳܫ 2:1468 ܐܢܫ Noun every one 216 102 63061-030917 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܠܬܝܒܘܬܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:22726 ܬܒ Noun repentance 611 238 63061-030918 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܐܬܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ 2:2159 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63061-030919 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.