<-- 2Corinthians 7:13 | 2Corinthians 7:15 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 7:14

2Corinthians 7:14 - ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܶܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܒ݁ܶܗܬ݁ܶܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܡܰܠܶܠܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܰܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܛܺܛܳܘܣ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܀

Translations

(Etheridge) Because in whatever I had boasted to him concerning you, I have not been ashamed; but, as of every thing we had spoken truth with you, so also our boasting unto Titos hath been found in truth.

(Murdock) so that I was not ashamed of that in which I had gloried to him, respecting you; but as in every thing we spoke the truth to you, so also our glorying before Titus, is found to be in truth:

(Lamsa) For I was not shamed in the things which I have boasted to him about you; but just as all the things about which we have spoken to you are true, even so our boasting to Titus is found to be true.

(KJV) For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed; but as we spake all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܒܡܕܡ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11404 ܡܕܡ Noun something 253 116 62047-07140 - Common - - - - No - - -
ܕܐܫܬܒܗܪܬ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܶܬ݂ 2:2366 ܒܗܪ Denominative glorify, pride 36 33 62047-07141 First Common Singular - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62047-07142 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-07143 - - - - - - No - - -
ܐܦܝܟܘܢ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:1767 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62047-07144 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-07145 - - - - - - No - - -
ܒܗܬܬ ܒ݁ܶܗܬ݁ܶܬ݂ 2:2408 ܒܗܬ Verb ashamed, shame 37 33 62047-07146 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-07147 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-07148 - - - - - - No - - -
ܕܟܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ 2:10026 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62047-07149 - Masculine - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62047-071410 - Common - - - - No - - -
ܩܘܫܬܐ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:18429 ܩܘܫܬܐ Noun truth, verity 499 191 62047-071411 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܠܢ ܡܰܠܶܠܢ 2:12052 ܡܠ Verb speak 273 122 62047-071412 First Common Plural - Perfect PAEL No - - -
ܥܡܟܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ 2:15792 ܥܡ Particle with 416 164 62047-071413 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62047-071414 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-071415 - - - - - - No - - -
ܫܘܒܗܪܢ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܰܢ 2:2403 ܒܗܪ Noun glorying, vainglory, vaunting 563 217 62047-071416 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܠܘܬ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ 2:11126 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-071417 - - - - - - No - - -
ܛܛܘܣ ܛܺܛܳܘܣ 2:8114 ܛܛܘܣ Proper Noun Titus 171 86 62047-071418 - - - - - - No - - -
ܒܩܘܫܬܐ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:18426 ܩܘܫܬܐ Noun truth, verity 499 191 62047-071419 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܫܬܟܚ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ 2:21208 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62047-071420 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.