<-- 2Corinthians 7:10 | 2Corinthians 7:12 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 7:11

2Corinthians 7:11 - ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܩܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܥܒ݁ܕ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܚܰܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For, behold, (in) this very (case) that you were made contrite for the sake of Aloha; what carefulness it wrought in you, and vindication, and displeasure, and fear, and love, and zeal, and punishment ! And [thus] by every thing have you shown yourselves to be [now] pure in this matter.

(Murdock) For behold this same thing, that ye were distressed on account of God, what solicitude it wrought in you, and apologizing and indignation, and fear, and love, and zeal, and revenge? And in all things ye have shown, that ye are [now] pure in that matter.

(Lamsa) For behold that very thing which distressed you on account of God, has resulted much more in painstaking effort, in apology, anger, fear, love, zeal, and vengeance. In all things you have proven yourselves clear in this matter.

(KJV) For behold this selfsame thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge! In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62047-07110 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-07111 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-07112 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-07113 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܬܥܝܩܬܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܩܬ݁ܽܘܢ 2:15388 ܥܩ Verb grieve, discourage 423 167 62047-07114 Second Masculine Plural - Perfect ETTAPHAL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-07115 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-07116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܡܐ ܟ݁ܡܳܐ 2:10199 ܟܡܐ Particle how much?, how many? 216 103 62047-07117 - - - - - - No - - -
ܐܥܒܕܬ ܐܰܥܒ݁ܕ݂ܰܬ݂ 2:14870 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62047-07118 Third Feminine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-07119 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܚܦܝܛܘܬܐ ܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ 2:7502 ܚܦܛ Noun diligence, zest, earnestness, perseverance 153 80 62047-071110 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܦܩ ܘܡܰܦ݁ܰܩ 2:13322 ܢܦܩ Noun defense, answer 292 129 62047-071111 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19636 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62047-071112 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܘܓܙܐ ܘܪܽܘܓ݂ܙܳܐ 2:19376 ܪܓܙ Noun anger, wrath, indignation 533 203 62047-071113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܚܠܬܐ ܘܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4355 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62047-071114 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܘܒܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ 2:6103 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62047-071115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܛܢܢܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ 2:8249 ܛܢ Noun jealousy, zeal 177 88 62047-071116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܒܥܬܐ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:22627 ܬܒܥ Noun vengeance, vindication 604 234 62047-071117 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܟܠܡܕܡ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10046 ܟܠ Idiom everything 216 102 62047-071118 - - - - - - No - - -
ܚܘܝܬܘܢ ܚܰܘܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:6417 ܚܘܐ Verb show 129 70 62047-071119 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62047-071120 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܕܟܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ 2:24423 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62047-071121 Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-071122 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-071123 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܨܒܘܬܐ ܒ݁ܰܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:17519 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62047-071124 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.