<-- 2Corinthians 1:10 | 2Corinthians 1:12 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 1:11

2Corinthians 1:11 - ܒ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܰܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܰܘܕ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) through the help of your prayers for us; that his gift towards us may be a benefit effected for many, and many may praise him on our behalf.

(Murdock) by the aid of your prayers in our behalf; so that his gift to us may be a favor done for the sake of many, and many may praise him on our account.

(Lamsa) You also helping by your supplications for us, that for his gift bestowed upon us, by means of many persons, thanks may be given by many on our behalf.

(KJV) Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܡܥܕܪܢܘܬܐ ܒ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:15229 ܥܕܪ Noun help, aid, assistance 288 128 62047-01110 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܥܘܬܟܘܢ ܕ݁ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:3040 ܒܥܐ Noun prayer, petition 50 38 62047-01111 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܥܠ ܕ݁ܥܰܠ 2:15688 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-01112 - - - - - - No - - -
ܐܦܝܢ ܐܰܦ݁ܰܝܢ 2:1768 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62047-01113 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܕܬܗܘܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5082 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-01114 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܘܗܒܬܗ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܶܗ 2:8896 ܝܗܒ Noun gift 256 116 62047-01115 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܠܘܬܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܰܢ 2:11132 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-01116 - - - - - - No First Common Plural
ܛܝܒܘܬܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8036 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62047-01117 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܒܝܕܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ 2:14911 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62047-01118 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܐܦܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝ 2:1772 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62047-01119 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-011110 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܣܓܝܐܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13924 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-011111 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܘܕܘܢ ܢܰܘܕ݁ܽܘܢ 2:8566 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62047-011112 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62047-011113 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-011114 - - - - - - No - - -
ܐܦܝܢ ܐܰܦ݁ܰܝܢ 2:1768 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62047-011115 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.