<-- 1Corinthians 13:1 | 1Corinthians 13:3 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 13:2

1Corinthians 13:2 - ܘܶܐܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܺܝ ܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܶܐܕ݁ܰܥ ܐ݈ܪܳܙܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܺܝ ܟ݁ܽܠܳܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܛܽܘܪܳܐ ܐܶܫܰܢܶܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܺܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀

Translations

(Etheridge) And though there were in me prophecy, and I knew all mysteries, and all knowledge, and though there were in me all faith, as that I could remove the mountain, Mountains.-WALTON'S edit.] and love were not in me, I should be nothing.

(Murdock) And if there should be in me [the gift of] prophecy, and I should understand all the mysteries, and every science; and if there should be in me all faith, so that I could move mountains, and love should not be in me, I should be nothing.

(Lamsa) And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not love in my heart, I am nothing.

(KJV) And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62046-13020 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-13021 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܝ ܒ݁ܺܝ 2:2243 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-13022 - - - - - - No First Common Singular
ܢܒܝܘܬܐ ܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:12629 ܢܒܐ Noun prophecy 326 136 62046-13023 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܕܥ ܘܶܐܕ݁ܰܥ 2:8656 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-13024 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܪܙܐ ܐ݈ܪܳܙܶܐ 2:19171 ܪܙܐ Noun mystery 28 29 62046-13025 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-13026 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܘܟܠܗ ܘܟ݂ܽܠܳܗ 2:10055 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-13027 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܝܕܥܬܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8762 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62046-13028 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62046-13029 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-130210 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܝ ܒ݁ܺܝ 2:2243 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-130211 - - - - - - No First Common Singular
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-130212 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1197 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62046-130213 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62046-130214 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܛܘܪܐ ܕ݁ܛܽܘܪܳܐ 2:8091 ܛܘܪܐ Noun mountain, hill 170 86 62046-130215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܫܢܐ ܐܶܫܰܢܶܐ 2:21921 ܫܢܐ Verb mad, depart, remove 587 227 62046-130216 First Common Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܘܚܘܒܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ 2:6103 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62046-130217 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62046-130218 - - - - - - No - - -
ܒܝ ܒ݁ܺܝ 2:2243 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-130219 - - - - - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-130220 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-130221 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62046-130222 - Common - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.